Granulaat in beton

De toepassing van granulaten in beton is belangrijk voor de sector. De verwachte toename van de hoeveelheden bouw- en sloopafval dwingt de sector ertoe om te kijken naar andere toepassingen dan funderingslagen in de wegenbouw. Afzet van granulaat in de betonsector is een zeer kansrijke en belangrijke optie. Het draagt bij aan het streven om grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten.
BRBS Recycling voert al meer dan 10 jaar een beleid dat dit mogelijk moet maken, in toenemende mate met succes en ondersteund door CUR Aanbevelingen en EN normen en NEN normen.

Recyclinggranulaten, niet alleen betongranulaten, maar ook menggranulaten, die geschikt zijn voor toepassing in beton maken deel uit van BRL 2506-1, waarmee de kwaliteit van deze producten is geborgd. Deze kwaliteit is met de betonsector afgestemd en voldoet aan bovengenoemde normen.

Betongranulaat kan beter in beton worden toegepast dan in onder de weg. Dit komt de circulariteit in de betonsector ten goede. Onder de weg zijn menggranulaat en hydraulisch menggranulaat uitstekende alternatieven. Een informatieblad over deze toepassingen maakt dit duidelijk.


Infoblad toepassingsmogelijkheden recyclinggranulaat