BEwerken ONLINE

FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is vertegenwoordigd. Uit een verkenning blijkt dat de lidstaten die in FIR vertegenwoordigd zijn, zo’n 60% van de EU bevolking vertegenwoordigen. De productie van recyclinggranulaat in deze landen is meer dan 200 miljoen ton. Met recht is hier sprake van een gewichtige recyclingsector.

Voor de sector spelen meerdere dossiers die bepalend zijn voor haar toekomst, maar ook voor de verdere ontwikkeling van recycling in Europa. Nieuwe taxonomy criteria en voorstellen voor revisie van de Bouwproductenrichtlijn kunnen de vraag naar secundaire bouwstoffen sterk gaan stimuleren. Ook van een nu lopend onderzoek naar nieuwe doelstellingen voor de recycling van bouw- en sloopafval wordt veel verwacht. Wat dat betreft was er een goede sfeer op de ledenvergadering.

Tegelijkertijd zijn er nog zorgen in veel lidstaten. Zo zijn er in enkele lidstaten lastige discussies over einde-afval regelingen en blijkt dat er in meerdere lidstaten eerst nog goede regelgeving nodig is om omvangrijke en kwalitatieve recycling te ontwikkelen. Voorzitter Michael Stoll vatte het goed samen door te constateren dat er een goede recyclingfamilie in Europa is ontstaan maar dat deze nadrukkelijk nog kan groeien.