Betontechnologen opgeleid

Betontechnologen zijn nog wel eens wat huiverig om recyclinggranulaten in beton toe te passen. Dit blijkt niet nodig. BRBS Recycling werd door de betontechnologen van Cementbouw en van KBZN uitgenodigd om toe te lichten hoe een goed recyclinggranulaat wordt vervaardigd. Daar komt meer bij kijken dan men verwachtte. Met de presentatie werd duidelijk dat het niet alleen een kwestie is van breken, maar dat ook de randvoorwaarden als sloopwijze, acceptatiebeleid, reiniging moeten kloppen.

BRBS recycling heeft ook een cursus voor betontechnologen in het programma, die ingaat op specifieke kennis bij het gebruik van recyclinggranulaat in beton.

BRBS Recycling verzorgt tevens een onderdeel 'Recycling en circulariteit in de Cursus Duurzaam Ontwerpen, Bouwen en Onderhouden van Betonconstructies bij de Betonvereniging.