Eisen voor granulaten voor beton

In de betonnorm EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms heel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan niet makkelijk.
Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggranulaat in het gedrang komt, is gezocht naar eisen die haalbaar zijn voor de producenten van recyclinggranulaat, maar voldoende vertrouwen geven voor de betonproducent. EN 12620 is als basis genomen, waardoor de aansluiting met voor de recyclingsector bekende methoden, BRL 2506 en Nederlandse betonnormen is gewaarborgd.
De eisen worden via NEN 8005 en NEN 5905 geeffectueerd voor de Nederlandse markt. Deze normen zijn via www.nen.nl verkrijgbaar.

Het KOMO BRL 2506 certificaat borgt de kwaliteit van recyclinggranulaten en ook die van recyclinggranulaten voor toepassing in beton: menggranulaat, betongranulaat en fijn granulaat. De in deze BRL opgenomen eisen voldoen aan de geldende eisen voor toeslagmaterialen voor beton. Deze BRL is te vinden op www.brl2506.nl.


In 2019 is in overleg met het Betonhuis een richtlijn voor de kwaliteit van verschillende soorten recyclinggranulaten opgesteld. De richtlijn zet alle eisen uit normen (EN en NEN) en BRL-en nog eens bij elkaar. In strijdige gevallen zijn daar keuzes gemaakt. De richtlijn is bedoeld als hulpmiddel voor recyclingbedrijven en betonproducenten om gemakkelijker tot afspraken over de kwaliteit te komen. Dit kan vertrouwen geven omdat er in de aanloopfase van samenwerking nog wel eens gewenning nodig is aan het product en de manier van werken van de verschillende soorten bedrijven. De richtlijn is geen voorschrift, wat betekent dat er op individuele basis afwijkende afspraken mogelijk zijn. Dit kan voorkomen indien er sprake is van een speciale betonkwaliteit die andere eisen stelt aan de toeslagmaterialen.


Richtlijn kwaliteiten recyclinggranulaat